Witamy

Rocher Energy jest prywatną grupą inwestycyjną skoncentrowaną na sektorze energetycznym. Nasze podejście do inwestowania charakteryzuje:  

  • Długoterminowy horyzont inwestycyjny - jesteśmy aktywnymi inwestorami, którzy wspierają nasze spółki portfelowe w długoterminowym rozwoju
  • "Odpowiadamy własną skórą" - inwestujemy nasze własne środki, nie zarządzamy funduszami innych podmiotów i inwestorów, dzięki temu jesteśmy w pełni zaangażowani oraz eliminujemy konflikty interesów i brak spójności celów krótkookresowych z długookresowymi
  • Koncentracja sektorowa - inwestujemy w sektorze energetycznym - dzięki czemu możemy zbudować głęboką specjalizację w naszym obszarze działania. W długim okresie planujemy zbudować istotną pozycję w sektorze energetycznym, zamiast nieistotnej pozycji w wielu sektorach. Wierzymy, iż sektor energetyczny oferuje szereg radykalnych, transformujących sektor możliwości w ciągu najbliższych 10-20 lat. Jesteśmy zdeterminowani, aby korzystać z tych możliwości
  • Najlepsze zespoły - przyciągamy, zatrudniamy, motywujemy i utrzymujemy najlepszych ludzi, wierząc mocno, że najlepsze zespoły są kluczem do budowania długoterminowej wartości. Szukamy przedsiębiorczych, skutecznych liderów, z aspiracją aby rozwijać się z nami w długim okresie